בית כנסת – McDonald International Shul

מיקום נתניה
גודל שטח 3000 מ"ר
גודל מבנה 500 מ"ר
סטאטוס פרויקט הושלמה 2023