דירה מול הים

מיקום נתניה
גודל דירה 120 מ"ר
סטאטוס בנייה הושלמה 2022