דירת נופש

גודל דירה כ-230 מ"ר

סטאטוס בנייה הושלמה 2024