מושב עשרת

מיקום עשרת
גודל שטח 70 מ"ר
גודל בניה 70 מ"ר
סטאטוס בנייה הושלמה 2020